Giấy dán tường 81109-6

Giấy dán tường 81109-6
Giấy dán tường 81109-6

Gi?y dán t??ng 81109-6


Giâ?y da?n t???ng BOS – Loa?i giâ?y da?n pho?ng ngu? – pho?ng kha?ch phong ca?ch cô? điê?n va? ba?n cô? điê?n

– Gi?y nh?p kh?u Hàn Qu?c chính hãng 2018

– Hàng m?i 100% nguyên đai nguyên ki?n

– Kích th??c: Rô?ng 1.06m x dài 15.6m

– Di?n tích Giâ?y da?n t???ng BOS  hoàn thi?n lên t??ng kho?ng 15 mét vuông/cu?n

– B?o hành ch?t l??ng màu s?c gi?y 05 năm

– Thi công ngay trong ngày

  

 • B? m?t ph? clemastic

 • Không phai m?u b?c m?u.

 • Ch?ng th?m, ch?ng rêu m?c

 • Ch?ng tr?y x??c

 • D? dàng c? r?a b? m?t b?ng xà phòng, n??c, khăn ??t.

 • Kh? năng ch?u ki?m, axit

 • Giâ?y da?n t???ng BOS  Thân thi?n v?i môi tr??ng, khí h?u,không đ?c h?i

 • Ti?t ki?m nguyên li?u

 • Thi công nhanh g?n, s?ch s?

 • Giâ?y da?n t???ng BOS  Đ? bám dính cao v?i keo khi thi công riêng  Gi?y dán t??ng 81109-6


  Công Ty Sàn G? Ch?ng ?m Qu?c T? Nam Phát
  
Showroom: 459 C?ng Hòa, P.15, Q Tân Bình, TP. HCM
  
Đi?n tho?i: 028.66 51 32 84
  
Hostline 0988578446 – 0988910664
  
Website: http://namphatwood.com.vn
  
email: sangonamphat459@gmail.com