Giấy dán tường BOS 81104-3

Giấy dán tường BOS 81104-3
Giấy dán tường BOS 81104-3

Giâ?y da?n t???ng BOS 81104-3


Gi??i thiê?u Giâ?y da?n t???ng BOS 81104-3


– Loa?i giâ?y da?n pho?ng ngu? – pho?ng kha?ch phong ca?ch cô? điê?n va? ba?n cô? điê?n

– Gi?y nh?p kh?u Hàn Qu?c chính hãng 2018

– Hàng m?i 100% nguyên đai nguyên ki?n

– Kích th??c: Rô?ng 1.06m x dài 15.6m

– Di?n tích Giâ?y da?n t???ng BOS  hoàn thi?n lên t??ng kho?ng 15 mét vuông/cu?n

– B?o hành ch?t l??ng màu s?c gi?y 05 năm

– Thi công ngay trong ngày


Đ?c tính c?a Giâ?y da?n t???ng BOS


B? m?t ph? clemastic

Không phai m?u b?c m?u.

Ch?ng th?m, ch?ng rêu m?c.

Ch?ng tr?y x??c

D? dàng c? r?a b? m?t b?ng xà phòng, n??c, khăn ??t.

Kh? năng ch?u ki?m, axit

Giâ?y da?n t???ng BOS  Thân thi?n v?i môi tr??ng, khí h?u,không đ?c h?i

Ti?t ki?m nguyên li?u

Thi công nhanh g?n, s?ch s?

Giâ?y da?n t???ng BOS  Đ? bám dính cao v?i keo khi thi công riêng


Liên hê? mua Giâ?y da?n t???ng BOS 81104-3


Công Ty Sàn G? Ch?ng ?m Qu?c T? Nam Phát

Showroom: 459 C?ng Hòa, P.15, Q Tân Bình, TP. HCM

Đi?n tho?i: 028.66 51 32 84

Hostline 0988578446 – 0988910664

Website: http://namphatwood.com.vn

email: sangonamphat459@gmail.com