Giấy dán tường Dream World D5114-1

Giấy dán tường Dream World D5114-1
Giấy dán tường Dream World D5114-1

Giâ?y da?n t???ng Dream World D5114-1


Thông tin Gi?y da?n t???ng Dream World D5114-1

– Loa?i giâ?y da?n pho?ng tre? em

– Gi?y nh?p kh?u Hàn Qu?c chính hãng 2018

– Hàng m?i 100% nguyên đai nguyên ki?n

– Kích th??c: Rô?ng 1.06m x dài 15.6m

– Di?n tích hoàn thi?n lên t??ng kho?ng 15 mét vuông/cu?n

– Yêu c?u t??ng ph?ng (trét b?t là t?t nh?t)

– B?o hành ch?t l??ng màu s?c gi?y 05 năm

– Thi công ngay trong ngày

– S? l??ng ít cũng làm luôn


Liên hê? mua Giâ?y da?n t???ng D5114-1


Công Ty Sàn G? Ch?ng ?m Qu?c T? Nam Phát

Showroom: 459 C?ng Hòa, P.15, Q Tân Bình, TP. HCM

Đi?n tho?i: 028.66 51 32 84

Hostline 0988578446 – 0988910664

Website: http://namphatwood.com.vn

email: sangonamphat459@gmail.com