Trang chủ Sàn gỗ Classen 12mm

Sàn gỗ Classen 12mm

  Sàn gỗ Classen 38410

  Sàn gỗ Classen 38410 Quy cách: chiều dài x chiều rộng x độ dày – 1286 x 160 x 12mm Tiêu chuẩn chịu mài mòn cấp độ AC4 , class 32 ( hèm khóa có phủ sáp chống ẩ...

  Sàn gỗ Classen 38404

  Sàn gỗ Classen 38404 Quy cách: chiều dài x chiều rộng x độ dày – 1286 x 160 x 12mm Tiêu chuẩn chịu mài mòn cấp độ AC4 , class 32 ( hèm khóa có phủ sáp chống ẩ...

  Sàn gỗ Classen 35717

  Sàn gỗ Classen 35717 Quy cách: chiều dài x chiều rộng x độ dày – 1286 x 160 x 12mm Tiêu chuẩn chịu mài mòn cấp độ AC4 , class 32 ( hèm khóa có phủ sáp chống ẩ...

  Sàn gỗ Classen 35713

  Sàn gỗ Classen 35713 Quy cách: chiều dài x chiều rộng x độ dày – 1286 x 160 x 12mm Tiêu chuẩn chịu mài mòn cấp độ AC4 , class 32 ( hèm khóa có phủ sáp chống ẩ...

  Sàn gỗ Classen 35711

  Sàn gỗ Classen 35711 Quy cách: chiều dài x chiều rộng x độ dày – 1286 x 160 x 12mm Tiêu chuẩn chịu mài mòn cấp độ AC4 , class 32 ( hèm khóa có phủ sáp chống ẩ...

  Sàn gỗ Classen 38426

  Sàn gỗ Classen 38426 Quy cách: chiều dài x chiều rộng x độ dày – 1286 x 194 x 12mm Tiêu chuẩn chịu mài mòn cấp độ AC4 , class 32 ( hèm nhựa chống trôi chịu nư...

  Sàn gỗ Classen 38423

  Sàn gỗ Classen 38423 Quy cách: chiều dài x chiều rộng x độ dày – 1286 x 194 x 12mm Tiêu chuẩn chịu mài mòn cấp độ AC4 , class 32 ( hèm nhựa chống trôi chịu nư...

  Sàn gỗ Classen 38422

  Sàn gỗ Classen 38422 Quy cách: chiều dài x chiều rộng x độ dày – 1286 x 194 x 12mm Tiêu chuẩn chịu mài mòn cấp độ AC4 , class 32 ( hèm nhựa chống trôi chịu nư...

  Sàn gỗ Classen 38420

  Sàn gỗ Classen 38420 Quy cách: chiều dài x chiều rộng x độ dày – 1286 x 194 x 12mm Tiêu chuẩn chịu mài mòn cấp độ AC4 , class 32 ( hèm nhựa chống trôi chịu nư...
  Khiếu nại dịch vụ 24/7 0988578446
  icon call mua san go