Trang chủ Sàn gỗ Galamax BH

Sàn gỗ Galamax BH

  Sàn gỗ Galamax SH993

  Sàn gỗ Galamax SH993 - Bỏ mẫu Thông số kỹ thuật: Quy  cách: chiều dài x chiều rộng x dày - 1216 x 129 x 12mm Cấp độ chịu lực: AC4 Class 33 Xuất sứ: Công...

  Sàn gỗ Galamax SH992

  Sàn gỗ Galamax SH992 - Bỏ mẫu Thông số kỹ thuật: Quy  cách: chiều dài x chiều rộng x dày - 1216 x 129 x 12mm Cấp độ chịu lực: AC4 Class 33 Xuất sứ: Công...

  Sàn gỗ Galamax SH991

  Sàn gỗ Galamax SH991 - Bỏ mẫu Thông số kỹ thuật: Quy  cách: chiều dài x chiều rộng x dày - 1216 x 129 x 12mm Cấp độ chịu lực: AC4 Class 33 Xuất sứ: Công...

  Sàn gỗ Galamax SH990

  Sàn gỗ Galamax SH990 - Bỏ mẫu Thông số kỹ thuật: Quy  cách: chiều dài x chiều rộng x dày - 1216 x 129 x 12mm Cấp độ chịu lực: AC4 Class 33 Xuất sứ: Công...

  Sàn gỗ Galamax LX704

  Sàn gỗ Galamax LX704 Thông số kỹ thuật: Quy  cách: chiều dài x chiều rộng x dày - 810 x 132 x 12mm Diện tích đóng gói: 20 tấm/ hộp = 2.1384 m2 Cấp độ ch...

  Sàn gỗ Galamax LX703

  Sàn gỗ Galamax LX703 - Bỏ mẫu Thông số kỹ thuật: Quy  cách: chiều dài x chiều rộng x dày - 810 x 132 x 12mm Cấp độ chịu lực: AC4 Class 33 Xuất sứ: Công ...

  Sàn gỗ Galamax LX702

  Sàn gỗ Galamax LX702 - Bỏ mẫu Thông số kỹ thuật: Quy  cách: chiều dài x chiều rộng x dày - 810 x 132 x 12mm Cấp độ chịu lực: AC4 Class 33 Xuất sứ: Công ...

  Sàn gỗ Galamax LX701

  Sàn gỗ Galamax LX701 - Bỏ mẫu Thông số kỹ thuật: Quy  cách: chiều dài x chiều rộng x dày - 810 x 132 x 12mm Cấp độ chịu lực: AC4 Class 33 Xuất sứ: Công ...

  Sàn gỗ Galamax BH112

  Sàn gỗ Galamax BH112 Thông số kỹ thuật: Quy  cách: chiều dài x chiều rộng x dày - 1216 x 196 x 8mm Cấp độ chịu lực: AC3 Class 32 Xuất sứ: Công nghệ Đức ...

  Sàn gỗ Galamax BH111

  Sàn gỗ Galamax BH111 Thông số kỹ thuật: Quy  cách: chiều dài x chiều rộng x dày - 1216 x 196 x 8mm Cấp độ chịu lực: AC3 Class 32 Xuất sứ: Công nghệ Đức ...
  Khiếu nại dịch vụ 24/7 0988578446
  icon call mua san go