Thứ Ba, Tháng Chín 28, 2021
cúp vàng doanh nghiệp xuất sắc
Trang chủ Sàn gỗ Inovar Traffic ZONE

Sàn gỗ Inovar Traffic ZONE

  Kchs thước: 1285 mm (L) x 188 mm (W) x 12 mm

  Sàn gỗ Inovar FE328

  Sàn gỗ Inovar FE328 Quy  cách:chiều dài x chiều rộng x chiều dày 1200 x 137 x 12mm Diện tích đóng gói 6 tấm/ thùng = 0.9864m2 Cấp độ mài mòn: A...

  Sàn gỗ Inovar FE 879

  Sàn gỗ Inovar FE 879 Quy  cách:chiều dài x chiều rộng x chiều dày 1200 x 137 x 12mm Diện tích đóng gói 6 tấm/ thùng = 0.9864m2 Cấp độ mài mòn: ...

  Sàn gỗ Inovar FE 801

  Sàn gỗ Inovar FE 801 Quy  cách:chiều dài x chiều rộng x chiều dày 1200 x 137 x 12mm Diện tích đóng gói 6 tấm/ thùng = 0.9864m2 Cấp độ mài mòn: ...

  Sàn gỗ Inovar FE 722

  Sàn gỗ Inovar FE 722 Quy  cách:chiều dài x chiều rộng x chiều dày 1200 x 137 x 12mm Diện tích đóng gói 6 tấm/ thùng = 0.9864m2 Cấp độ mài mòn: ...

  Sàn gỗ Inovar FE 703

  Sàn gỗ Inovar FE 703 Quy  cách:chiều dài x chiều rộng x chiều dày 1200 x 137 x 12mm Diện tích đóng gói 6 tấm/ thùng = 0.9864m2 Cấp độ mài mòn: ...

  Sàn gỗ Inovar FE 560

  Sàn gỗ Inovar FE 560 Quy  cách:chiều dài x chiều rộng x chiều dày 1200 x 137 x 12mm Diện tích đóng gói 6 tấm/ thùng = 0.9864m2 Cấp độ mài mòn: ...

  Sàn gỗ Inovar FE 318

  Sàn gỗ Inovar FE 318 Quy  cách:chiều dài x chiều rộng x chiều dày 1200 x 137 x 12mm Diện tích đóng gói 6 tấm/ thùng = 0.9864m2 Cấp độ mài mòn: ...
  Khiếu nại dịch vụ 24/7 0988578446
  icon call mua san go