Thứ Sáu, Tháng Chín 24, 2021
cúp vàng doanh nghiệp xuất sắc
Trang chủ Sàn gỗ Inovar V-Groove

Sàn gỗ Inovar V-Groove

  Kích thước : 1285 mm (L) x 137 mm (W) x 12 mm

  Sàn gỗ Inovar VG879

  Sàn gỗ Inovar VG879 Quy  cách:chiều dài x chiều rộng x chiều dày 1285 x 137 x 12mm Diện tích đóng gói 6 tấm/ thùng = 1.056m2 Cấp độ mài mòn: AC...

  Sàn gỗ Inovar VG 801

  Sàn gỗ Inovar VG 801 Quy  cách:chiều dài x chiều rộng x chiều dày 1285 x 137 x 12mm Diện tích đóng gói 6 tấm/ thùng = 1.056m2 Cấp độ mài mòn: A...

  Sàn gỗ Inovar VG 703

  Sàn gỗ Inovar VG 703 Quy  cách:chiều dài x chiều rộng x chiều dày 1285 x 137 x 12mm Diện tích đóng gói 6 tấm/ thùng = 1.056m2 Cấp độ mài mòn: A...

  Sàn gỗ Inovar VG 560

  Sàn gỗ Inovar VG 560 Quy  cách:chiều dài x chiều rộng x chiều dày 1285 x 137 x 12mm Diện tích đóng gói 6 tấm/ thùng = 1.056m2 Cấp độ mài mòn: A...

  Sàn gỗ Inovar VG 560

  Sàn gỗ Inovar VG 560 Quy  cách:chiều dài x chiều rộng x chiều dày 1285 x 137 x 12mm Diện tích đóng gói 6 tấm/ thùng = 1.056m2 Cấp độ mài mòn: A...

  Sàn gỗ Inovar VG 450

  Sàn gỗ Inovar VG 450 Quy  cách:chiều dài x chiều rộng x chiều dày 1285 x 137 x 12mm Diện tích đóng gói 6 tấm/ thùng = 1.056m2 Cấp độ mài mòn: A...

  Sàn gỗ Inovar VG 332

  Sàn gỗ Inovar VG 332 Quy  cách:chiều dài x chiều rộng x chiều dày 1285 x 137 x 12mm Diện tích đóng gói 6 tấm/ thùng = 1.056m2 Cấp độ mài mòn: A...

  Sàn gỗ Inovar VG 330

  Sàn gỗ Inovar VG 330 Quy  cách:chiều dài x chiều rộng x chiều dày 1285 x 137 x 12mm Diện tích đóng gói 6 tấm/ thùng = 1.056m2 Cấp độ mài mòn: A...

  Sàn gỗ Inovar VG 321

  Sàn gỗ Inovar VG 321 Quy  cách:chiều dài x chiều rộng x chiều dày 1285 x 137 x 12mm Diện tích đóng gói 6 tấm/ thùng = 1.056m2 Cấp độ mài mòn: A...
  Khiếu nại dịch vụ 24/7 0988578446
  icon call mua san go