Trang chủ sàn gỗ Kronotex Exquisit

sàn gỗ Kronotex Exquisit

  Sàn gỗ Kronotex D4765

  Sàn gỗ Kronotex D4765 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x chiều rộng x độ dày: 1380 x 193 x 8mm Diện tích:  8 tấm/hộp = 2,131m2 Cấp độ chịu mài mòn  ...

  Sàn gỗ Kronotex D4763

  Sàn gỗ Kronotex D4763 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x chiều rộng x độ dày: 1380 x 193 x 8mm Diện tích:  8 tấm/hộp = 2,131m2 Cấp độ chịu mài mòn  ...

  Sàn gỗ Kronotex D3665

  Sàn gỗ Kronotex D3665 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x chiều rộng x độ dày: 1380 x 193 x 8mm Diện tích:  8 tấm/hộp = 2,131m2 Cấp độ chịu mài mòn  ...

  Sàn gỗ Kronotex D3223

  Sàn gỗ Kronotex D3223 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x chiều rộng x độ dày: 1380 x 193 x 8mm Diện tích:  8 tấm/hộp = 2,131m2 Cấp độ chịu mài mòn  ...

  Sàn gỗ Kronotex D2805

  Sàn gỗ Kronotex D2805 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x chiều rộng x độ dày: 1380 x 193 x 8mm Diện tích:  8 tấm/hộp = 2,131m2 Cấp độ chịu mài mòn  ...

  Sàn gỗ Kronotex D2804

  Sàn gỗ Kronotex D2804 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x chiều rộng x độ dày: 1380 x 193 x 8mm Diện tích:  8 tấm/hộp = 2,131m2 Cấp độ chịu mài mòn  ...
  Khiếu nại dịch vụ 24/7 0988578446
  icon call mua san go