Trang chủ Sàn gỗ Kronotex Robusto

Sàn gỗ Kronotex Robusto

  Sàn gỗ Kronotex D4720

  Sàn gỗ Kronotex D4720 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x chiều rộng x độ dày: 1375 x 188 x 12mm Diện tích:  5 tấm/hộp = 1.293m2 Cấp độ chịu mài mò...

  Sàn gỗ Kronotex D3592

  Sàn gỗ Kronotex D3592 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x chiều rộng x độ dày: 1375 x 188 x 12mm Diện tích:  5 tấm/hộp = 1.293m2 Cấp độ chịu mài mòn ...

  Sàn gỗ Kronotex D3591

  Sàn gỗ Kronotex D3591 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x chiều rộng x độ dày: 1375 x 188 x 12mm Diện tích:  5 tấm/hộp = 1.293m2 Cấp độ chịu mài mò...

  Sàn gỗ Kronotex D3573

  Sàn gỗ Kronotex D3573 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x chiều rộng x độ dày: 1375 x 188 x 12mm Diện tích:  5 tấm/hộp = 1.293m2 Cấp độ chịu mài mòn ...

  Sàn gỗ Kronotex D3073

  Sàn gỗ Kronotex D3073 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x chiều rộng x độ dày: 1375 x 188 x 12mm Diện tích:  5 tấm/hộp = 1.293m2 Cấp độ chịu mài mòn ...

  Sàn gỗ Kronotex D2800

  Sàn gỗ Kronotex D2800 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x chiều rộng x độ dày: 1375 x 188 x 12mm Diện tích:  5 tấm/hộp = 1.293m2 Cấp độ chịu mài mòn ...

  Sàn gỗ Kronotex D3591

  Sàn gỗ Kronotex D3591 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x chiều rộng x độ dày: 1375 x 188 x 12mm Diện tích:  5 tấm/hộp = 1.293m2 Cấp độ chịu mài mòn  A...
  Khiếu nại dịch vụ 24/7 0988578446
  icon call mua san go