Thứ Ba, Tháng Chín 28, 2021
cúp vàng doanh nghiệp xuất sắc

Thông tin về Sàn gỗ Kronotex Dynamic

Sàn gỗ Kronotex Dynamic - 8mm AC4


 • Kích thước: 1380 x 193 x 8mm
 • Sản xuất: CHLB Đức
 • Chất liệu: Sàn gỗ công nghiệp Laminate
 • Đơn giá:

Thông tin về Sàn gỗ Kronotex Amazone

Sàn gỗ Kronotex Amazone - 10mm AC5


 • Kích thước: 1380 x 193 x 8mm
 • Sản xuất: CHLB Đức
 • Chất liệu: Sàn gỗ công nghiệp Laminate
 • Đơn giá:

Thông tin về Sàn gỗ Kronotex Rubust

Sàn gỗ Kronotex Robusto - 12mm AC5


 • Kích thước: 1380 x 193 x 8mm
 • Sản xuất: CHLB Đức
 • Chất liệu: Sàn gỗ công nghiệp Laminate
 • Đơn giá:

Thông tin về Sàn gỗ Kronotex Exquisit

Sàn gỗ Kronotex Exquisit - 8mm AC4


 • Kích thước: 1380 x 193 x 8mm
 • Sản xuất: CHLB Đức
 • Chất liệu: Sàn gỗ công nghiệp Laminate
 • Đơn giá:

Thông tin về Sàn gỗ Kronotex Mammut

Sàn gỗ Kronotex Mammut - 12mm AC5


 • Kích thước: 1380 x 193 x 8mm
 • Sản xuất: CHLB Đức
 • Chất liệu: Sàn gỗ công nghiệp Laminate
 • Đơn giá:
Khiếu nại dịch vụ 24/7 0988578446
icon call mua san go