Trang chủ Sàn gỗ Leowood 12mm bản lớn

Sàn gỗ Leowood 12mm bản lớn

  Sàn gỗ Leowood L99

  Sàn gỗ Leowood L99 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x chiều rộng x dày – 1210 x 198 x 12mm Diện tích : 12 tấm/ hộp = 2.875m2 Cấp độ mài mòn: AC4 –...

  Sàn gỗ Leowood L88

  Sàn gỗ Leowood L88 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x chiều rộng x dày – 1210 x 198 x 12mm Diện tích : 12 tấm/ hộp = 2.875m2 Cấp độ mài mòn: AC4 –...

  Sàn gỗ Leowood L87

  Sàn gỗ Leowood L87 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x chiều rộng x dày – 1210 x 198 x 12mm Diện tích : 12 tấm/ hộp = 2.875m2 Cấp độ mài mòn: AC4 –...

  Sàn gỗ Leowood L86

  Sàn gỗ Leowood L86 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x chiều rộng x dày – 1210 x 198 x 12mm Diện tích : 12 tấm/ hộp = 2.875m2 Cấp độ mài mòn: AC4 –...

  Sàn gỗ Leowood L85

  Sàn gỗ Leowood L85 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x chiều rộng x dày – 1210 x 198 x 12mm Diện tích : 12 tấm/ hộp = 2.875m2 Cấp độ mài mòn: AC4 –...

  Sàn gỗ Leowood L82

  Sàn gỗ Leowood L82 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x chiều rộng x dày – 1210 x 198 x 12mm Diện tích : 12 tấm/ hộp = 2.875m2 Cấp độ mài mòn: AC4 –...
  Khiếu nại dịch vụ 24/7 0988578446
  icon call mua san go