Trang chủ Sàn gỗ Leowood 8mm bản lớn

Sàn gỗ Leowood 8mm bản lớn

  Sàn gỗ Leowood W12

  Sàn gỗ Leowood W12 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x chiều rộng x dày – 1210 x 198 x 8mm Diện tích : 12 tấm/ hộp = 2.875m2 Cấp độ mài mòn: AC4 – E1...

  Sàn gỗ Leowood W11

  Sàn gỗ Leowood W11 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x chiều rộng x dày – 1210 x 198 x 8mm Diện tích : 12 tấm/ hộp = 2.875m2 Cấp độ mài mòn: AC4 – E1...

  Sàn gỗ Leowood W10

  Sàn gỗ Leowood W10 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x chiều rộng x dày – 1210 x 198 x 8mm Diện tích : 12 tấm/ hộp = 2.875m2 Cấp độ mài mòn: AC4 – E1...

  Sàn gỗ Leowood W09

  Sàn gỗ Leowood W09 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x chiều rộng x dày – 1210 x 198 x 8mm Diện tích : 12 tấm/ hộp = 2.875m2 Cấp độ mài mòn: AC4 – E1...

  Sàn gỗ Leowood W08

  Sàn gỗ Leowood W08 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x chiều rộng x dày – 1210 x 198 x 8mm Diện tích : 12 tấm/ hộp = 2.875m2 Cấp độ mài mòn: AC4 – E1...

  Sàn gỗ Leowood W07

  Sàn gỗ Leowood W07 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x chiều rộng x dày – 1210 x 198 x 8mm Diện tích : 12 tấm/ hộp = 2.875m2 Cấp độ mài mòn: AC4 – E1...

  Sàn gỗ Leowood W06

  Sàn gỗ Leowood W06 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x chiều rộng x dày – 1210 x 198 x 8mm Diện tích : 12 tấm/ hộp = 2.875m2 Cấp độ mài mòn: AC4 – E1...

  Sàn gỗ Leowood W05

  Sàn gỗ Leowood W05 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x chiều rộng x dày – 1210 x 198 x 8mm Diện tích : 12 tấm/ hộp = 2.875m2 Cấp độ mài mòn: AC4 – E1...

  Sàn gỗ Leowood W04

  Sàn gỗ Leowood W04 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x chiều rộng x dày – 1210 x 198 x 8mm Diện tích : 12 tấm/ hộp = 2.875m2 Cấp độ mài mòn: AC4 – E1...

  Sàn gỗ Leowood W03

  Sàn gỗ Leowood W03 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x chiều rộng x dày – 1210 x 198 x 8mm Diện tích : 12 tấm/ hộp = 2.875m2 Cấp độ mài mòn: AC4 – E1...
  Khiếu nại dịch vụ 24/7 0988578446
  icon call mua san go