Trang chủ Sàn gỗ Thaistar 12mm

Sàn gỗ Thaistar 12mm

  Sàn gỗ Thaistar BT20714

  Sàn gỗ Thaistar BT20714 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x rộng x dày – 1205 x 193 x 12mm Diện tích đóng gói: 7 tấm/ hộp = 1.63m2 Cấp độ chịu lực:...

  Sàn gỗ Thaistar BT10739

  Sàn gỗ Thaistar BT10739 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x rộng x dày – 1205 x 193 x 12mm Diện tích đóng gói: 7 tấm/ hộp = 1.63m2 Cấp độ chịu lực:...

  Sàn gỗ Thaistar BT10733

  Sàn gỗ Thaistar BT10733 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x rộng x dày – 1205 x 193 x 12mm Diện tích đóng gói: 7 tấm/ hộp = 1.63m2 Cấp độ chịu lực:...

  Sàn gỗ Thaistar BT10723

  Sàn gỗ Thaistar BT10723 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x rộng x dày – 1205 x 193 x 12mm Diện tích đóng gói: 7 tấm/ hộp = 1.63m2 Cấp độ chịu lực:...

  Sàn gỗ Thaistar BT10711

  Sàn gỗ Thaistar BT10711 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x rộng x dày – 1205 x 193 x 12mm Diện tích đóng gói: 7 tấm/ hộp = 1.63m2 Cấp độ chịu lực:...

  Sàn gỗ Thaistar BT10648

  Sàn gỗ Thaistar BT10648 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x rộng x dày – 1205 x 193 x 12mm Diện tích đóng gói: 7 tấm/ hộp = 1.63m2 Cấp độ chịu lực:...

  Sàn gỗ Thaistar BT10617

  Sàn gỗ Thaistar BT10617 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x rộng x dày – 1205 x 193 x 12mm Diện tích đóng gói: 7 tấm/ hộp = 1.63m2 Cấp độ chịu lực:...

  Sàn gỗ Thaistar BT2083

  Sàn gỗ Thaistar BT2083 Thông số kỹ thuật: Quy cách: chiều dài x rộng x dày – 1205 x 193 x 12mm Diện tích đóng gói: 7 tấm/ hộp = 1.63m2 Cấp độ chịu lực: ...
  Khiếu nại dịch vụ 24/7 0988578446
  icon call mua san go