Trang chủ Sàn nhựa Galamax 4,2mm

Sàn nhựa Galamax 4,2mm

  Sàn nhựa Galamax EV408

  Sàn nhựa Galamax EV408 Thông số kỹ thuật: Kích thước: dài x rộng x dày – 936 x 151 x 4,2mm Diện tích đóng gói: 12 tấm/ thùng = 1.7m2 Bảo hành 15 năm theo ...

  Sàn nhựa Galamax EV407

  Sàn nhựa Galamax EV407 Thông số kỹ thuật: Kích thước: dài x rộng x dày – 936 x 151 x 4,2mm Diện tích đóng gói: 12 tấm/ thùng = 1.7m2 Bảo hành 15 năm theo ...

  Sàn nhựa Galamax EV406

  Sàn nhựa Galamax EV406 Thông số kỹ thuật: Kích thước: dài x rộng x dày – 936 x 151 x 4,2mm Diện tích đóng gói: 12 tấm/ thùng = 1.7m2 Bảo hành 15 năm theo ...

  Sàn nhựa Galamax EV405

  Sàn nhựa Galamax EV405 Thông số kỹ thuật: Kích thước: dài x rộng x dày – 936 x 151 x 4,2mm Diện tích đóng gói: 12 tấm/ thùng = 1.7m2 Bảo hành 15 năm theo ...

  Sàn nhựa Galamax EV404

  Sàn nhựa Galamax EV404 Thông số kỹ thuật: Kích thước: dài x rộng x dày – 936 x 151 x 4,2mm Diện tích đóng gói: 12 tấm/ thùng = 1.7m2 Bảo hành 15 năm theo ...

  Sàn nhựa Galamax EV403

  Sàn nhựa Galamax EV403 Thông số kỹ thuật: Kích thước: dài x rộng x dày – 936 x 151 x 4,2mm Diện tích đóng gói: 12 tấm/ thùng = 1.7m2 Bảo hành 15 năm theo ...

  Sàn nhựa Galamax EV402

  Sàn nhựa Galamax EV402 Thông số kỹ thuật: Kích thước: dài x rộng x dày – 936 x 151 x 4,2mm Diện tích đóng gói: 12 tấm/ thùng = 1.7m2 Bảo hành 15 năm theo ...

  Sàn nhựa Galamax EV401

  Sàn nhựa Galamax EV401 Thông số kỹ thuật: Kích thước: dài x rộng x dày – 936 x 151 x 4,2mm Diện tích đóng gói: 12 tấm/ thùng = 1.7m2 Bảo hành 15 năm theo ...
  Khiếu nại dịch vụ 24/7 0988578446
  icon call mua san go