Sàn gỗ Thaixin MF 8mm

Sàn gỗ Thaixin MF 8mm siêu chịu nước

Kích thước 1205mm x 193mm x 8mm

Xuất xứ: Made in Thailand

Bảo hành: 20 năm

Đơn giá: 215,000đ/m2

Sàn gỗ Thaixin HK 12mm

Sàn gỗ Thaixin 12mm Dòng sản phẩm HK

Kích thước 1205mm x 192mm x 12mm

Xuất xứ: Made in Thailand

Bảo hành: 20 năm

Đơn giá: 315,000đ/m2

Sàn gỗ Thaixin VG 12mm

Sàn gỗ Thaixin 12mm Dòng sản phẩm VG

Kích thước 1205mm x 192mm x12mm

Xuất xứ: Made in Thailand

Bảo hành: 20 năm

Đơn giá: 350,000đ/m2

Khiếu nại dịch vụ 24/7 0988578446
icon call mua san go