Nẹp đồng T15 trơn

Nẹp đồng T15 trơn
Nẹp đồng T15 trơn

N?p đ?ng T15 tr?n


Kích th??c : 15 * 8 * 1.6 * 4000(mm)


N?p đ?ng ch? T đ??c s?n xu?t t? ch?t li?u đ?ng cùng h?p kim mang l?i đ? an toàn, cùng v?i gân n?i t?o đ? bám cho m?i b??c chân. V?i màu s?c vàng đ?ng mang l?i cho n?i th?t nhà b?n đi?m nh?n và s? n?i b?t. Quá trình thi công đ?n gi?n nhanh g?n.