Nẹp đồng V20

Nẹp đồng V20
Nẹp đồng V20

N?p đ?ng  V20


Kích th??c: 20 x 20 x 1.7 x 4000 (mm)


N?p đ?ng ch? V đ??c s?n xu?t t? ch?t li?u đ?ng cùng h?p kim mang l?i đ? an toàn, cùng v?i gân n?i t?o đ? bám cho m?i b??c chân. V?i màu s?c vàng đ?ng mang l?i cho n?i th?t nhà b?n đi?m nh?n và s? n?i b?t. Quá trình thi công đ?n gi?n nhanh g?n.