Sàn gỗ Inovar DV 560

Sàn gỗ Inovar DV 560
Sàn gỗ Inovar DV 560

Sàn g? Inovar DV 560


Quy  cách:chi?u dài x chi?u r?ng x chi?u dày 1285 x 137 x 12mm


Di?n tích đóng gói 6 t?m/ thùng = 1.056m2


C?p đ? mài mòn: AC5 Class 34 – Made in Malaysia


Sàn g? Inovar DV 560


Là dòng ván sàn cao c?p có b? m?t bóng vân li?n thanh