Sàn gỗ Inovar FE 722

Sàn gỗ Inovar FE 722
Sàn gỗ Inovar FE 722

Sàn g? Inovar FE 722


Quy  cách:chi?u dài x chi?u r?ng x chi?u dày 1200 x 137 x 12mm


Di?n tích đóng gói 6 t?m/ thùng = 0.9864m2


C?p đ? mài mòn: AC5 Class 34 – Made in Malaysia


Sàn g? Inovar FE 722


Là dòng ván sàn cao c?p có b? m?t nhám vân li?n thanh