Thứ Bảy, Tháng Một 23, 2021
cúp vàng doanh nghiệp xuất sắc
Trang chủ Tấm pvc giả đá

Tấm pvc giả đá

  Tấm pvc giả đá

  Tấm pvc giả đá JG8715

  Tấm pvc giả đá JG8715 Thông số kỹ thuật tấm PVC Chiều dài x rộng x dày – 2440 x 1220 x 2.8mm (1,22m x 2,44m) Trọng lượng: 15kg/tấm Cốt nền: Phôi nhựa ng...

  Tấm pvc giả đá JG8701

  Tấm pvc giả đá JG8701 Thông số kỹ thuật tấm PVC Chiều dài x rộng x dày – 2440 x 1220 x 2.8mm (1,22m x 2,44m) Trọng lượng: 15kg/tấm Cốt nền: Phôi nhựa ng...

  Tấm pvc giả đá 8750

  Tấm pvc giả đá 8750 Thông số kỹ thuật tấm PVC Chiều dài x rộng x dày – 2440 x 1220 x 2.8mm (1,22m x 2,44m) Trọng lượng: 15kg/tấm Cốt nền: Phôi nhựa nguy...

  Tấm pvc giả đá 8749

  Tấm pvc giả đá 8749 Thông số kỹ thuật tấm PVC Chiều dài x rộng x dày – 2440 x 1220 x 2.8mm (1,22m x 2,44m) Trọng lượng: 15kg/tấm Cốt nền: Phôi nhựa nguy...

  Tấm pvc giả đá 8748

  Tấm pvc giả đá 8748 Thông số kỹ thuật tấm PVC Chiều dài x rộng x dày – 2440 x 1220 x 2.8mm (1,22m x 2,44m) Trọng lượng: 15kg/tấm Cốt nền: Phôi nhựa nguy...

  Tấm pvc giả đá 8747

  Tấm pvc giả đá 8747 Thông số kỹ thuật tấm PVC Chiều dài x rộng x dày – 2440 x 1220 x 2.8mm (1,22m x 2,44m) Trọng lượng: 15kg/tấm Cốt nền: Phôi nhựa nguy...

  Tấm pvc giả đá 8746

  Tấm pvc giả đá 8746 Thông số kỹ thuật tấm PVC Chiều dài x rộng x dày – 2440 x 1220 x 2.8mm (1,22m x 2,44m) Trọng lượng: 15kg/tấm Cốt nền: Phôi nhựa nguy...

  Tấm pvc giả đá 8745

  Tấm pvc giả đá 8745 Thông số kỹ thuật tấm PVC Chiều dài x rộng x dày – 2440 x 1220 x 2.8mm (1,22m x 2,44m) Trọng lượng: 15kg/tấm Cốt nền: Phôi nhựa nguy...

  Tấm pvc giả đá 8744

  Tấm pvc giả đá 8744 Thông số kỹ thuật tấm PVC Chiều dài x rộng x dày – 2440 x 1220 x 2.8mm (1,22m x 2,44m) Trọng lượng: 15kg/tấm Cốt nền: Phôi nhựa nguy...

  Tấm pvc giả đá 8743

  Tấm pvc giả đá 8743 Thông số kỹ thuật tấm PVC Chiều dài x rộng x dày – 2440 x 1220 x 2.8mm (1,22m x 2,44m) Trọng lượng: 15kg/tấm Cốt nền: Phôi nhựa nguy...
  Khiếu nại dịch vụ 24/7 0988578446
  icon call mua san go